AgileTech proud to be the quality software partner for companies worldwide!

“The best company to improve your skills”

Ms. Huong Nguyen (Tester/ BA)
Recruitment

Marketing Intern/fresher

Số lượng: 01 Mô tả công việc: Nhận thức và phát triển chiến lược marketing hiệu quả và trực quan Xây dựng ấn phẩm marketing…
Recruitment

Tester

Số lượng: 02 Description Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án Lập kế hoạch test, test case, test design, check list Test…
Recruitment

Java Developer

Số lượng: 02  Description: Tham gia lập trình các dự án sử dụng ngôn ngữ Java Hỗ trợ các thành viên trong nhóm Nghiên cứu,…