PORTFOLIO

AgileTech đã tham gia nhiều dự án lớn nhỏ trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành dưới vai trò đối tác công nghệ với doanh nghiệp của quý khách hàng.

Xem Thêm
portfolio công ty TNHH AgileTech Việt Nam công ty gia công phần mềm IT outsourcing tại Việt Nam

Quản trị
Doanh nghiệp

Website
System Management Portal
Website
HR Payroll Management
Mobile App
SalesDaily - Sales Channel Monitor
Website
Sage Academy - Business Training

Thương mại điện tử

Mobile App
Clingme - Online Payment
Website
Ferosh - High-end Fashion
Mobile App
Marketplace - B2B E-commerce

Giải trí &
Mạng xã hội

Mobile App
AloSong - Interactive Livestream
Mobile App
Stardary - Celeb & Fan Network
Mobile App
GioTimeshare - Skills Sharing App
Mobile App
Faskera - Polls Social Network
Mobile App
Football Leagues Management

Giải pháp Fintech

Super App
Lian - Automatic Insurance App
Mobile App
Tizo - Microfinance Payday Loan

Ứng dụng trí tuệ

nhân tạo

Mobile App
AINews - News Complication App
Mobile App
mAICall - Automation Call Center
Mobile App
mAIVoice - Voice Assisstant App

Cung ứng dịch vụ

Mobile App
JupViec - Home Cleaning Booking
Mobile App
GiupViecSenHong - House Service

Du lịch &
Khách sạn

Mobile App
Luxstay - Homestay Booking App

Sức khỏe & Y tế

Mobile App
UrSmiles - Dental Care Service
Mobile App
Mint Medical - Healthcare Service

Bất động sản

Super App
Zota - Real Estate Management

Giao thông

Mobile App
Drivadz - Advertizing on Cars
Mobile App
DriverBuddy - Drive Management
Website
Track 360 - Tracking Solution

Giáo dục trực tuyến

Mobile App
MCBooks - E-book & Education

Lối sống

Mobile App
Horse Training Management App
Website
Bao Ha Spa - Mom & Baby Spa

[ult_createlink]

Xem thêm Hồ sơ năng lực AgileTech tại đây