Category

Recruitment

Recruitment

iOS Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Phát triển các sản phẩm về công nghệ, các công cụ hỗ trợ công nghệ cho các bộ…
My Vu
December 11, 2019
Recruitment

PHP Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Tham gia xây dựng các các product cho khách hàng nước ngoài Tham gia xây dựng web application…
My Vu
December 2, 2019
Recruitment

NodeJS Backend Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Phân tích và phát triển các dịch vụ web về quảng cáo trực tuyến. Phân tích và phát…
My Vu
November 27, 2019
Recruitment

HTML, CSS Frontend Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Cắt giao diện website từ file thiết kế (PSD,Sketch,Figma/XD) thành HTML/CSS/ Javascript Phối hợp với team Back-end để…
My Vu
November 26, 2019
Recruitment

React Native Developer

Amount: 01 Job Description: Take part in programming projects using React Native Co-operate and help other members in the team Research and develop new softwares…
My Vu
March 22, 2019
Recruitment

Tester

Amount: 02 Job Description: Study the design and requirement of the project Design a plan to test, test care, test design, check list Test projects,…
My Vu
January 9, 2019