[vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” equal_height=\”yes\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” translate_y=\”-700\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_color=\”#dbdbdb\” shape_divider_position=\”bottom\” shape_divider_height=\”100\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”waves_opacity_alt\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”CHO THUÊ NHÂN SỰ\” font_container=\”tag:h2|font_size:46|text_align:left|color:%23ffffff|line_height:54px\” use_theme_fonts=\”yes\” css=\”.vc_custom_1590751319306{margin-left: 10px !important;}\”][vc_custom_heading text=\”AgileTech cung cấp dịch vụ thuê ngoài nhân sự nhằm mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí và giảm bớt gánh nặng quản lý cho doanh nghiệp.\” font_container=\”tag:p|font_size:20|text_align:left|color:%23ffffff|line_height:26px\” use_theme_fonts=\”yes\” css=\”.vc_custom_1590373554915{margin-top: 15px !important;margin-right: 20px !important;margin-left: 10px !important;padding-right: 20px !important;}\”][nectar_btn size=\”large\” button_style=\”regular\” button_color_2=\”Accent-Color\” color_override=\”#ffffff\” solid_text_color_override=\”#2790e3\” icon_family=\”default_arrow\” url=\”#offer\” text=\”Xem Thêm\” margin_left=\”10px\” margin_top=\”20px\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” top_padding=\”5%\” translate_y=\”-300\” id=\”offer\” overlay_strength=\”0.5\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” text_align=\”center\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\” delay=\”50\”][vc_custom_heading text=\”Tại sao chọn Agiletech\” font_container=\”tag:h2|font_size:36|text_align:center|color:%23111834|line_height:50px\” google_fonts=\”font_family:Muli%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal\” css_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Quy trình minh bạch và trách nhiệm tuyệt đối là cam kết cao nhất của chúng tôi đối với chất lượng sản phẩm của khách hàng.\” font_container=\”tag:p|text_align:center|color:rgba(10%2C10%2C10%2C0.65)\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=\”default\” top_padding=\”20\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11091\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11094\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11095\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11097\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11092\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11093\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\”
column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11090\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” centered_text=\”true\” background_color=\”#f9f9f9\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”10px\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11096\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”in_container\” full_screen_row_position=\”middle\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” translate_y=\”-100\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Quy trình làm việc\” font_container=\”tag:h2|font_size:36px|text_align:center|color:%23111834|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Tích luỹ kinh nghiệm từ hơn 100 dự án và khách hàng khác nhau, AgileTech đã dần dần hoàn thiện quy trình làm việc của mình để mang lại hiệu quả cao nhất.\” font_container=\”tag:p|text_align:center|color:rgba(10%2C10%2C10%2C0.65)\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” bottom_padding=\”5%\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-2-percent\” column_padding_position=\”left-right\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”288\” alignment=\”right\” animation=\”Fade In From Left\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”125%\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Giai đoạn 1\” font_container=\”tag:h5|font_size:16|text_align:left|color:%23000000|line_height:32px\” use_theme_fonts=\”yes\”][vc_custom_heading text=\”Thấu hiểu khách hàng\” font_container=\”tag:h2|text_align:left|color:%23e73d52\” use_theme_fonts=\”yes\”][divider line_type=\”Small Line\” line_alignment=\”default\” line_thickness=\”8\” divider_color=\”accent-color\” animate=\”yes\” custom_height=\”100\” custom_line_width=\”120\”][vc_column_text css_animation=\”bottom-to-top\” css=\”.vc_custom_1590114737971{padding-right: 10% !important;}\”]Thông qua quá trình tìm hiểu các nhu cầu của khách hàng, AgileTech sẽ đưa ra một kế hoạch chi tiết về quy mô, cấu trúc cũng như xác định các yêu cầu về trình độ của nhân sự thuê ngoài.[/vc_column_text][nectar_highlighted_text style=\”full_text\”][/nectar_highlighted_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” top_padding=\”5%\” bottom_padding=\”10%\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Giai đoạn 2\” font_container=\”tag:h5|font_size:16|text_align:left|color:%23000000|line_height:32px\” use_theme_fonts=\”yes\”][vc_custom_heading text=\”Đáp ứng nhu cầu\” font_container=\”tag:h2|text_align:left|color:%23e73d52\” use_theme_fonts=\”yes\”][divider line_type=\”Small Line\” line_alignment=\”default\” line_thickness=\”8\” divider_color=\”default\” animate=\”yes\” custom_height=\”100\” custom_line_width=\”120\”][vc_column_text css_animation=\”bottom-to-top\” css=\”.vc_custom_1590113167706{padding-right: 10% !important;}\”]AgileTech chọn ra những nhân sự có kiến thức chuyên môn phù hợp nhất với yêu cầu và môi trường làm việc khách hàng đặt ra.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-2-percent\” column_padding_position=\”left-right\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”289\” alignment=\”\” animation=\”Fade In From Right\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”125%\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” bottom_padding=\”5%\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-2-percent\” column_padding_position=\”left-right\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”287\” alignment=\”right\” animation=\”Fade In From Left\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”125%\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Giai đoạn 3\” font_container=\”tag:h5|font_size:16|text_align:left|color:%23000000|line_height:32px\” use_theme_fonts=\”yes\”][vc_custom_heading text=\”Triển khai dự án\” font_container=\”tag:h2|text_align:left|color:%23e73d52\” use_theme_fonts=\”yes\”][divider line_type=\”Small Line\” line_alignment=\”default\” line_thickness=\”8\” divider_color=\”default\” animate=\”yes\” custom_height=\”100\” custom_line_width=\”120\”][vc_column_text css_animation=\”bottom-to-top\” css=\”.vc_custom_1590115145182{padding-right: 10% !important;}\”]Cam kết mang lại chất lượng sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, AgileTech đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời gian với tiêu chuẩn quốc tế.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” top_padding=\”5%\” bottom_padding=\”10%\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Giai đoạn 4\” font_container=\”tag:h5|font_size:16|text_align:left|color:%23000000|line_height:32px\” use_theme_fonts=\”yes\”][vc_custom_heading text=\”Kiểm soát chất lượng\” font_container=\”tag:h2|text_align:left|color:%23e73d52\” use_theme_fonts=\”yes\”][divider line_type=\”Small Line\” line_alignment=\”default\” line_thickness=\”8\” divider_color=\”default\” animate=\”yes\” custom_height=\”100\” custom_line_width=\”120\”][vc_column_text css_animation=\”bottom-to-top\” css=\”.vc_custom_1590113870424{padding-right: 10% !important;}\”]Người phụ trách dự án luôn đảm bảo quy trình làm việc trung thực, minh bạch và kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-2-percent\” column_padding_position=\”left-right\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”285\” alignment=\”\” animation=\”Fade In From Right\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”125%\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” bottom_padding=\”5%\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-2-percent\” column_padding_position=\”left-right\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”286\” alignment=\”right\” animation=\”Fade In From Left\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”125%\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Giai đoạn 5\” font_container=\”tag:h5|font_size:16|text_align:left|color:%23000000|line_height:32px\” use_theme_fonts=\”yes\”][vc_custom_heading text=\”Đào tạo & Phát triển\” font_container=\”tag:h2|text_align:left|color:%23e73d52\” use_theme_fonts=\”yes\”][divider line_type=\”Small Line\” line_alignment=\”default\” line_thickness=\”8\” divider_color=\”default\” animate=\”yes\” custom_height=\”100\” custom_line_width=\”120\”][vc_column_text css_animation=\”bottom-to-top\” css=\”.vc_custom_1590114536163{padding-right: 10% !important;}\”]Tại AgileTech, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” bg_color=\”#f9f9f9\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” top_padding=\”5%\” disable_element=\”yes\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Explore Our Projects\” font_container=\”tag:h2|font_size:48px|text_align:center|line_height:57px\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][divider line_type=\”Small Line\” line_alignment=\”default\” line_thickness=\”3\” divider_color=\”accent-color\” animate=\”yes\” custom_height=\”20\” custom_line_width=\”120\” delay=\”100\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” text_align=\”left\” css=\”.vc_custom_1582267739220{padding-top: 2% !important;}\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”n
one\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Since the beginning days of our firm, AgileTech has always committed to offering our clients the right software products.\” font_container=\”tag:p|text_align:center|color:rgba(10%2C10%2C10%2C0.65)\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][nectar_portfolio layout=\”3\” category=\”all\” project_style=\”8\” item_spacing=\”default\” load_in_animation=\”fade_in_from_bottom\” projects_per_page=\”3\”][nectar_btn size=\”large\” open_new_tab=\”true\” button_style=\”regular\” button_color_2=\”Accent-Color\” icon_family=\”none\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/\” text=\”Visit Our Portfolio\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” top_padding=\”10%\” bottom_padding=\”4%\” overlay_strength=\”0.3\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” text_align=\”left\” css=\”.vc_custom_1582267739220{padding-top: 2% !important;}\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Thành tựu\” font_container=\”tag:h1|font_size:36px|text_align:center|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”Nhờ dịch vụ chất lượng cao với chi phí hợp lý, AgileTech đã xây dựng lòng tin đối với rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.\” font_container=\”tag:p|text_align:center|color:rgba(10%2C10%2C10%2C0.65)\” use_theme_fonts=\”yes\” css_animation=\”none\”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” width=\”1/4\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” bottom_padding=\”12%\” overlay_strength=\”1\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”padding-1-percent\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/5\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”8891\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”padding-1-percent\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/5\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”8889\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”padding-1-percent\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/5\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”8892\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”padding-1-percent\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/5\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”8888\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column][vc_column centered_text=\”true\” column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_link_target=\”_self\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” width=\”1/5\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][image_with_animation image_url=\”8890\” alignment=\”center\” animation=\”Fade In\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” max_width=\”100%\”][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top