[vc_row type=\”full_width_background\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_image=\”11782\” bg_position=\”center center\” bg_repeat=\”no-repeat\” full_height=\”yes\” scene_position=\”center\” top_padding=\”4%\” bottom_padding=\”6%\” text_color=\”light\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” overlay_strength=\”0.8\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” parallax_bg=\”true\” parallax_bg_speed=\”fast\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-4-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”top-left\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_custom_heading text=\”PORTFOLIO\” font_container=\”tag:h1|font_size:60|text_align:left\” use_theme_fonts=\”yes\” css=\”.vc_custom_1593080201135{margin-top: 125px !important;margin-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}\”][vc_column_text css=\”.vc_custom_1593078932457{padding-right: 50px !important;padding-left: 10px !important;}\”]

AgileTech đã tham gia nhiều dự án lớn nhỏ trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành dưới vai trò đối tác công nghệ với doanh nghiệp của quý khách hàng.

[/vc_column_text][nectar_btn size=\”large\” button_style=\”regular\” button_color_2=\”Accent-Color\” color_override=\”#ffffff\” solid_text_color_override=\”#004a91\” icon_family=\”default_arrow\” url=\”#offer\” text=\”Xem Thêm\” margin_top=\”30px\” margin_left=\”10px\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][image_with_animation image_url=\”11780\” animation=\”Fade In\” hover_animation=\”none\” alignment=\”\” border_radius=\”none\” box_shadow=\”none\” image_loading=\”default\” max_width=\”100%\” max_width_mobile=\”default\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”custom\” custom_text_color=\”#ffffff\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”offer\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][page_submenu alignment=\”left\” sticky=\”true\” bg_color=\”#134bc2\” link_color=\”#ffffff\”][page_link link_url=\”#enterprise\” title=\”Quản trị Doanh nghiệp\” id=\”1597741766395-9\” tab_id=\”1597741766396-9\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#e-commerce\” title=\”E-commerce\” id=\”1597741766627-1\” tab_id=\”1597741766628-8\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#entertain\” title=\”Mạng XH\” id=\”1597741766791-4\” tab_id=\”1597741766792-3\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#fintech\” title=\”Fintech\” id=\”1597741766957-0\” tab_id=\”1597741766958-8\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#ai-application\” title=\”Trí tuệ nhân tạo\” id=\”1597741767081-1\” tab_id=\”1597741767082-8\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#service-provider\” title=\”Cung ứng dịch vụ\” id=\”1597741767211-8\” tab_id=\”1597741767212-4\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#travel\” title=\”Du lịch\” id=\”1597741767337-9\” tab_id=\”1597741767339-4\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#healthcare\” title=\”Sức khỏe\” id=\”1597741767468-4\” tab_id=\”1597741767469-2\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][page_link link_url=\”#real-estate\” title=\”Bất động sản\” id=\”1597741767602-5\” tab_id=\”1597741767603-4\”][vc_column_text][/vc_column_text][/page_link][/page_submenu][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”enterprise\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color=\”#ffffff\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Quản trị
Doanh nghiệp\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Website\” col_2_content=\”System Management Portal\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/sunshine-group/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Website\” col_2_content=\”HR Payroll Management\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”SalesDaily – Sales Channel Monitor\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/salesdaily/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Website\” col_2_content=\”Sage Academy – Business Training\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/sage-academy/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”9599\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”e-commerce\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”9638\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Thương mại điện tử\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Clingme – Online Payment\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/clingme/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Website\” col_2_content=\”Ferosh – High-end Fashion\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/ferosh/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Marketplace – B2B E-commerce\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/marketplace\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”entertain\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color=\”#ffffff\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Giải trí &
Mạng xã hội\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”AloSong – Interactive Livestream\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/alosong/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Stardary – Celeb & Fan Network\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/stardary/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”GioTimeshare – Skills Sharing App\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/gio-timeshare/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Faskera – Polls Social Network\” url=\”http://agiletech.vn/portfolio/faskera/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Football Leagues Management\” url=\”http://agiletech.vn/portfolio/lets-play-360\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”8810\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”fintech\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”10185\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Giải pháp Fintech\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Super App\” col_2_content=\”Lian – Automatic Insurance App\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/lian-app/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Tizo – Microfinance Payday Loan\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/tizo-canal-circle/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”ai-application\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color=\”#ffffff\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Ứng dụng trí tuệ

nhân tạo\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”AINews – News Complication App\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/ai-news/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”mAICall – Automation Call Center\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/maicall/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”mAIVoice – Voice Assisstant App\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/maivoice-2/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”8043\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”service-provider\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”8630\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Cung ứng dịch vụ\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”JupViec – Home Cleaning Booking\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/jupviec-vn/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”GiupViecSenHong – House Service\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/giupviecsenhong/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”travel\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Du lịch &
Khách sạn\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Luxstay – Homestay Booking App\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/luxstay/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”10150\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”healthcare\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”9223\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color=\”#ffffff\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Sức khỏe & Y tế\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”UrSmiles – Dental Care Service\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/ursmiles/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Mint Medical – Healthcare Service\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/mint-medical/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”real-estate\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Bất động sản\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Super App\” col_2_content=\”Zota – Real Estate Management\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/zota-real-estate/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”9632\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”transport\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_positio
n=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”8392\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color=\”#ffffff\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Giao thông\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Drivadz – Advertizing on Cars\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/drivadz/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”DriverBuddy – Drive Management\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/driver-buddy/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Website\” col_2_content=\”Track 360 – Tracking Solution\” url=\”http://agiletech.vn/portfolio/track360/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” bg_color=\”#ffffff\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”education\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Giáo dục trực tuyến\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”MCBooks – E-book & Education\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/mcbooks/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-3-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”9615\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”full_width_content\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” equal_height=\”yes\” content_placement=\”middle\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” id=\”others\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\” shape_type=\”\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” background_image=\”8816\” background_image_position=\”center center\” enable_bg_scale=\”true\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][/vc_column][vc_column column_padding=\”padding-8-percent\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color=\”#ffffff\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/2\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_row_inner column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” text_align=\”left\”][vc_column_inner column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_borde
r_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\” enable_animation=\”true\” animation=\”fade-in-from-bottom\”][vc_custom_heading text=\”Lối sống\” font_container=\”tag:h2|font_size:40|text_align:left|line_height:50px\” use_theme_fonts=\”yes\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Mobile App\” col_2_content=\”Horse Training Management App\” url=\”https://agiletech.vn/portfolio/horse-training-app/\”][nectar_horizontal_list_item columns=\”2\” column_layout_using_2_columns=\”small_first\” col_1_text_align=\”left\” col_2_text_align=\”left\” col_1_text_element=\”p\” col_2_text_element=\”p\” font_family=\”h6\” open_new_tab=\”true\” hover_effect=\”default\” hover_color=\”accent-color\” icon_family=\”none\” icon_size=\”regular\” col_1_content=\”Website\” col_2_content=\”Bao Ha Spa – Mom & Baby Spa\” url=\”http://agiletech.vn/portfolio/bao-ha-spa/\”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”in_container\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_column_text][ult_createlink][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=\”in_container\” full_screen_row_position=\”middle\” column_margin=\”default\” column_direction=\”default\” column_direction_tablet=\”default\” column_direction_phone=\”default\” scene_position=\”center\” text_color=\”dark\” text_align=\”left\” row_border_radius=\”none\” row_border_radius_applies=\”bg\” overlay_strength=\”0.3\” gradient_direction=\”left_to_right\” shape_divider_position=\”bottom\” bg_image_animation=\”none\”][vc_column column_padding=\”no-extra-padding\” column_padding_tablet=\”inherit\” column_padding_phone=\”inherit\” column_padding_position=\”all\” background_color_opacity=\”1\” background_hover_color_opacity=\”1\” column_shadow=\”none\” column_border_radius=\”none\” column_link_target=\”_self\” gradient_direction=\”left_to_right\” overlay_strength=\”0.3\” width=\”1/1\” tablet_width_inherit=\”default\” tablet_text_alignment=\”default\” phone_text_alignment=\”default\” column_border_width=\”none\” column_border_style=\”solid\” bg_image_animation=\”none\”][vc_column_text css_animation=\”none\”]

Xem thêm Hồ sơ năng lực AgileTech tại đây

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]