Tag

recruitment Archives - AgileTech Vietnam

Recruitment
February 17, 2020

React JS Developer

Amount: 02 Job Description: Write code to deliver products in various types, using HTML5/JS/CSS3 Create…
Read More
Recruitment
February 17, 2020

React Native Developer

Amount: 01 Job Description: Take part in programming projects using React Native Co-operate and help…
Read More
Recruitment
February 17, 2020

Senior NodeJS Backend Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Phân tích và phát triển các dịch vụ…
Read More
Recruitment
December 11, 2019

iOS Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Phát triển các sản phẩm về công nghệ,…
Read More